Aktivitetar

Informasjon om aktivitetane i Sunnfjord hundeklubb

Sunnfjord hundeklubb held fleire aktivitetar og arrangement gjennom året. Nokre av desse er organiserte som faste aktivitetar, til dømes; måndagstrening og onsdagstrening, mens andre aktivitetar vært sett i gong etter behov, etterpurnad eller sesong. 

Styret i Sunnfjord hundeklubb har oppretta ei eiga aktivitetsgruppe som har som oppgåve å utvikle, planleggje og gjennomføre ulika aktivitetar. 

Sunnfjordutstillinga blir organisert gjennom ein eigen komité.

Presentasjon av aktivitetsgruppa

Instruktørar

Katrine Larsen, autorisert som trinn 1-instruktør av NKK
Frank Lien, autorisert som trinn 1-instruktør av NKK
Irene Mirkovic Sønnervik, autorisert som trinn 1-instruktør av NKK

Aktivitetskoordinatorar

Melissa Bergersen
Julian Harald Daumann
Åse Karina Houlison

Aktivitetsgruppa vert organisert av Kim og Susanne frå styret