Onsdagstrening

Onsdagstrening er for dei som konkurrerer, anten for moroskuld eller som ein utrøtteleg lidenskap. Mange møter opp for å førebu seg til Sunnfjordutstillinga til hausten, medan andre vil trene lydigheit. Brukshundtrening og utstillingstrening foregår paralellt, anten på Festplassen eller i ridehallen på Tefre, og er gratis og open for medlemar.

Brukshundtrening (lydigheit/rally) er sjølvstyrt, mens utstillingstrening vert leia av aktivitetskoordinator Julian.