Kvalpekurs

Kvalpekurs i Sunnfjord hundeklubb

Oppmøte fredag 6. november kl. 18 i møtelokala til Førde Camping.

Både laurdag 7. og søndag 8. november møter vi i Eventyrstallen med påmeldte kvalpar kl. 10, begge dagar. 

Ha med mat, drikke, treningsgodbiter og campingstol. Vi anbefaler å ikkje mate kvalpen morgonen før trening (for auka interesse for belønning). Vi trener ikkje hund med fleksi-line.

Påmeldingsavgift, kr. 2.000,- pr. ekvipasje. 

Rabattert pris for medlemar av SFHK, kr. 1.800,- pr. ekvipasje.

For observatørar, familiemedlemer, eller for kursdeltakarar med kvalp under 12 veker, eller utan hund, er prisen kr. 800,- uavhengig av medlemsstatus. Kvalpar under 12 veker kan ikkje delta aktivt på kurset.

Born under 12 år i fylgje med vaksen kursdeltakar kan delta utan å betale kursavgift. Påmelding av born kan gjerast til kim@sfhk.no

Kursavgifta bes innbetalt innan kursstart.

Nokre av dei påmeldte er familiemedlemar til ein deltakande kvalp, medan andre tek kurset for å førebu seg på å ta imot eit nytt familiemedlem. Det vil derfor være observatører til stades under både den teoretiske og den praktiske delen av kurset. Vi bed om at alle deltakarar tek omsyn til tilrådingane frå helsemyndighetene i samband med smittevern, og at ein held minst ein meter avstand til intruktørar og andre ekvipasjar.

Spørsmål bes retta til klubbleiar Kim Rio på telefon/SMS 466 81 888 eller e-post kim@sfhk.no

*) Medlemskontigent for inneverande år må være betalt for å utløyse rabatt